In werkingsjaar 2022-2023 steunde Lions Club Tienen volgende sociale werken.

Kankersteunpunt Tienen werd in 1998 opgericht door een groep vrijwilligers in samenwerking met het Tiense H. Hartziekenhuis. Uitgangspunt hierbij was om informatie en steun aan de vele kankerpatiënten en hun naasten te geven. Wie geconfronteerd wordt met kanker heeft nood aan een echt, betrouwbaar houvast. De opbrengst van de Gatsby Party ging integraal naar het kankersteunpunt. Het bedrag werd gebruikt voor de aankoop van hulpmaterialen voor de dienst oncologie.

De 5 vrijwilligers, die allen hiervoor bijkomende opleidingen moesten volgen, bieden een luisterend oor aan patiënten en familieleden die hun verhaal kwijtwillen.

  • Drie voormiddagen houden ze permanentie in de Wintertuin op de Campus St-Jan, afdeling oncologie. En als dusdanig zijn ze, als vrijwilliger, ingeschakeld in de dienstverlening van het ziekenhuis en zorgen voor psychologische ondersteuning en schoonheidsverzorging.
  • Sinds oktober 2010 startten ze met de comfortzorg voor de patiënten. Ze zorgen voor een (gratis) aangename gelaatsverzorging, een lichte gelaatsmassage, een relaxerende handverzorging en/of een eenvoudige dagmaquillage. De producten hiervoor kopen ze zelf aan.
  • Kinderen betrekken in oncologie en palliatieve zorg is niet eenvoudig. Hiervoor kochten ze “doosjes vol troost”, infoboekjes en rugzakjes.
    Ze kopen een plantje, pralines, een geschenkje bij zoveel mogelijk feestmomenten. Dan zorgen ze voor een aangepaste versiering in de kamers en de gang. Kleinigheden waarvoor de patiënten hun dankbaar zijn.
  • Voor zowel oncologie als palliatieve zorg kopen ze alternatingmatrassen, spuitaandrijvers, aromatherapie, iPad voor palliatieve patiënten.
  • Haarverlies is voor de meeste vrouwen een bijkomende belasting. Door de aankoop van ijskappen (hoofdhuidkoeling) zorgen ze dat de mensen minder haar verliezen of zelfs helemaal geen hinder ondervinden.

In 2023 bestaan ze 25 jaar. De vrijwilligerswerking komt alle patiënten uit onze regio ten goede…

Op 11 maart om 20u had in de Tiense Sint-Germanuskerk een benefietconcert plaats ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Op het programma stond koormuziek, afgewisseld met Turkse, Syrische en Koerdische poëzie.

Dit concert werd georganiseerd door en met de steun van Kiwanis Hageland, Ladies Circle Tienen, Lions Club Tienen, Buren Voor Buren, kerkfabriek Sint-Germanus en Stad Tienen, en mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsors: WeTicket, Euprint editions, elyon en beneo.

Het benefietconcert werd gebracht voor een stampvolle kerk en bracht een mooie som van €9169,21 op voor 1212.

“Bezorgd om Mensen” en “Mensen in Nood”, twee vertrouwde Tiense hulporganisaties, verdelen al vele jaren voedselpakketten. Op deze manier bezorgen ze vooral oudere mensen en kinderen uit minderbedeelde gezinnen een warme eindejaarsperiode.

 Al sinds 1992 kunnen beide organisaties hierbij een beroep doen op de hulp van Lions Club Tienen, Claire Blondeau (MIN) en Mieke Pieters (BOM) bevestigen dat de huidige economische situatie de nood alleen maar heeft doen toenemen. Ze zijn dan ook heel blij dat dr. Hans Jacobs, al jarenlang coördinator van deze actie binnen de club, zich ook dit jaar – samen met alle clubleden – met hart en ziel hebben ingezet om 340 steunpakketten en 300 aankoopbonnen met een gezamenlijke waarde van meer dan € 10.000 ter beschikking te stellen.

De samenstelling van de pakketten – voornamelijk niet bederfbare etenswaren – werd bepaald op basis van de belangrijkste behoeften van de betrokken gezinnen die jaarlijks uitkijken naar de terugkerende doos.

In nauwe samenwerking met Huis in de Stad richtte Lions Club Tienen een sociaal noodfonds op: ‘SOS Zorgopvang’.
Personen met een beperking, wiens thuissituatie een dringende opvang noodzakelijk maakt, kunnen hiervan tijdelijk gebruik maken.

Onverwachte wijzigingen in de gezinssituatie leiden vaak tot nijpende problemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de overblijvende ouder plots naar het ziekenhuis moet of dat de relatie met één van de ouders verslechtert.

In zulke gevallen dringt zich een snelle opname in een gespecialiseerde voorziening op. Niet elke ouder kan dit financieel aan. Hierdoor staan momenteel heel wat personen met een beperking uit de regio Tienen in de kou.