Lions Club Tienen schenkt 11.440 euro


Lions Club Tienen is één van de grootste en meest actieve serviceclubs in het Tiense. Vorig jaar werd met veel succes de 50 ste verjaardag gevierd met een reuzenrad op de Grote Markt. Dit jaar werd een succesvol project “Dining with Lions” uitgewerkt.


De 200 deelnemers genoten  tijdens het welgesmaakt culinair event van een leuke modeshow, verzorgd door enkele lokale handelaars. Met dank aan de  Lionsleden,  sponsors, deelnemende handelaars en de 200 aanwezigen die elk op hun manier bijgedragen hebben tot het welslagen van dit event. Op 23 mei werd de opbrengt van deze benefietavond overgemaakt aan het Hospice “De Klaproos”. Paula Langenaekens, dagelijks verantwoordelijke,  mocht uit handen van Lionsvoorzitter Paul Govaers een cheque van 11.440 euro in ontvangst nemen.Met dit bedrag zal een verrijdbare wellness relaxzetel en een mobiele tillift voor het tillen en herpositioneren van de zorgvragers aangeschaft worden. Twee zaken die de levenskwaliteit van de patiënten zal verbeteren.

Het internationale motto van Lions Clubs International luidt “We serve”. Vanuit die gedachte draagt Lions Club Tienen oplossingen aan, voor problemen in onze samenleving.


Hospice De Klaproos van WZC Huize Nazareth biedt terminale patiënten die de laatste fase van hun leven niet meer thuis kunnen doorbrengen een alternatief voor een ziekenhuisverblijf in een huiselijke sfeer.


In samenwerking met RZ Tienen, Panal en de huisartsenkring HAZOH, startte WZC Huize Nazareth in het najaar van 2017 met hospice De Klaproos, voor mensen die zich in een laatste levensfase bevinden. Zij kunnen er in een huiselijke omgeving terecht, samen met hun naasten, voor aangepaste zorgen en ondersteuning.


Nieuw zorgaanbod ter aanvulling van palliatieve thuiszorg

In de regio Tienen wordt vastgesteld dat 58 % van de overlijdens plaatsvindt in het ziekenhuis. Nochtans verkiezen steeds meer burgers om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Wanneer palliatieve thuiszorg niet realiseerbaar is voor patiënt of mantelzorgers, kunnen zij binnen de regio voortaan een beroep doen op het nieuwe aanbod van Hospice De Klaproos.


Hospice De Klaproos als resultaat van een intensieve samenwerking

4 partners sloegen het voorbije jaar de handen in elkaar om dit aanbod uit te werken. RZ Tienen droeg bij door het terbeschikking stellen van kleine materialen, expertise en opleiding te organiseren voor medewerkers en consulten ter beschikking te stellen. Indien Panal betrokken is bij de thuissituatie, bekijken ze mee of een opname aangewezen is. Panal organiseert ook verschillende vormingen voor medewerkers en vrijwilligers. De huisartsenkring HAZOH wil samen met de partners de palliatieve cultuur in onze zorgregio verbeteren en legt een pool aan van artsen die actief zijn op vlak van palliatieve zorg. De Alexianen Zorggroep Tienen staat tot slot in voor de ruimte, de medewerkers en de aansturing van het project.Bekijk meer foto’s op de media - afdeling…