De kinderen die naar ’t Prieeltje komen hebben nood aan een ruim en gevarieerd aanbod van allerlei ervaringen. Omdat zij weinig zelfstandig kunnen doen, moet dit aanbod van ouders en begeleiders komen.

‘T Prieeltje heeft ervaren dat fietsen voor deze kinderen een heel leuke ervaring is. Een beperkt aantal kinderen leert fietsen op een driewieler. Maar de meerderheid van de kinderen kan dit (nog) niet. Vandaar dat Lions Club Tienen investeerde in de aankoop van 2 gespecialiseerde fietsen : enerzijds een duofiets en anderzijds een rolstoelfiets.

’t Prieeltje deed – meer dan 30 jaar geleden – in 1985 de deuren open. Onze naam was heel bewust gekozen: ’t Prieeltje als “een beschutte plaats met zicht op de wereld”, waar kinderen zich geborgen voelen en tot volle ontplooiing kunnen komen.

Wij zijn gehuisvest in het hart van Hakendover, in de vroegere jongensschool en het gemeentehuis annex veldwachtershuisje.

’t Prieeltje is een kleinschalig therapeutisch multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar met een ernstige mentale, motorische of meervoudige beperking, die omwille van de ernst van hun handicap niet naar school kunnen gaan.

Wij bieden schoolvervangende en schoolaanvullende dagopvang aan. Dit betekent dat de kinderen elke dag thuis opgehaald worden en ’s avonds terug naar huis gaan. Voor een aantal kinderen is er een samenwerkingsverband met een school voor Buitengewoon Onderwijs.

Momenteel komen er 16 kinderen bijna dagelijks naar ’t Prieeltje. De kinderen worden ingedeeld in drie groepjes. Voor de samenstelling van de groepjes hanteren we een aantal criteria: de leeftijd, de mobiliteit, de nood aan rust, enzoverder. Door het creëren van een huiselijke sfeer en het aanbieden van een aangepast activiteitenprogramma, trachten wij tegemoet te komen aan de individuele behoeften van elk kind.

Een dynamisch team zorgt voor orthopedagogische en paramedische begeleiding. Op die manier bieden wij maximale groeikansen aan alle kinderen, ongeacht de complexiteit van hun handicap. Dit alles uiteraard in nauw overleg met de ouders van de kinderen.


Hoe ziet een dag in ‘t prieeltje eruit?


In de voormiddag staat vooral het individuele werken met de kinderen centraal.

Voor elk kind wordt een individueel programma opgesteld afhankelijk van de eigen mogelijkheden en behoeften. In het programma komen alle aspecten van de persoon aan bod dus zowel het zintuiglijke, het verstandelijke, het motorische aspect als sociaal contact, communicatie, taal en zelfredzaamheid. Basale stimulatie is een belangrijk element van onze werking.

Via spel oefent de opvoed(st)er allerlei vaardigheden die belangrijk zijn voor het kind.

De motoriek wordt opgevolgd door 2 kinesitherapeuten in dienst en 1 zelfstandige kinesitherapeut(e). De kinesitherapeutische oefeningen en het gebruik van orthopedisch materiaal worden, waar nodig, geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten door de opvoed(st)ers. Ook ademhalingskine komt aan bod.

De logopedist(e) besteedt vooral aandacht aan verbale en nonverbale communicatie van het kind. Hij/zij zoekt ook uit welke communicatievormen en – middelen het meest geschikt zijn voor elk kind. De logopedist(e) begeleidt ook intensief de maaltijdsituaties aangezien heel wat van de kinderen last hebben van slikproblemen.

Een aantal kinderen volgt 4 keer per week een uurtje individueel onderwijs in samenwerking met een school voor Buitengewoon Onderwijs.

Indien de ouders dit wensen, kunnen de kinderen ook 1 à 2 keer per week een (snoezel)bad krijgen door de verpleegster van De Zorgwinkel.

’s Namiddags is de aandacht eerder gericht op het groepsgebeuren. Het doel is om prettige ervaringen aan te bieden die voor alle kinderen boeiend zijn. De sfeer is ontspannen. Onrechtstreeks wordt er toch geleerd.

Enkele voorbeelden : spelen met verf, piepschuim, geuren, lichteffecten, naar muziek luisteren, wandelen, snoezelen, op het waterbed of in het bubbelbad liggen, …

Verder gaan we ook paardrijden in Deboeshoeve en naar het zwembad of de wellness en komt de huifkar ons maandelijks halen voor een ritje in het mooie Hageland.

Ieder kind neemt op zijn eigen manier deel aan deze activiteiten, naar eigen behoeften en mogelijkheden.

In de zomervakantie krijgen de kinderen een aangepast aanbod, ingekleed in een leuk thema bvb. reis rond de wereld of op de boerderij. Sinds kort stellen wij ons aanbod in de schoolvakanties ook open voor een beperkt aantal kinderen die wel naar het Buitengewoon Onderwijs kunnen gaan.

Na een dag van intensieve maar leuke dagbesteding en een dessertje gaan de kinderen ’s avonds terug naar huis.

Meer info kan je vinden op onze website www.prieeltje.com of door ons te volgen op Facebook via www.facebook.com/prieeltjevzw


Overzicht alle projecten


“ Lions Club Tienen steunde in 2017 ‘t Prieeltje financieel voor de aankoop van een duofiets en een rolstoelfiets.”


De duofiets


Met de duofiets kan de begeleider of kinesitherapeut gaan fietsen met een kind veilig naast zich. Deze is geschikt voor kinderen die wel nog zelfstandig kunnen zitten en kan een voorbereiding vormen op het fietsen met een driewieler. Bovendien is het trappen een uitstekende oefening voor kinderen die uit zichzelf niet zo veel bewegen.
De rolstoelfiets

Met de rolstoelfiets kunnen kinderen die in een rolstoel of zitschaal zitten, vastgemaakt worden op het plateau vooraan en genieten van een fietservaring zoals andere kinderen.

Bovendien hebben de fietsen trapondersteuning zodat het ook haalbaar blijft voor de begeleiding.We hebben al verschillende keren beide fietsen uitgeleend bij een andere voorziening en de kinderen vonden het zo zalig dat we heel graag zelf de fietsen zouden aankopen om zo nog veel meer te kunnen genieten van onze landelijke omgeving.

Bezoek de website van 't Prieeltje
Welkom Dining with Lions Wijndegustatie Over Lions Club Tienen Onze sociale doelen Sponsors Agenda Foto's Nieuws
Lions Club Tienen contact