Pasform staat voor de samenwerking tussen de vormingsorganisaties De Brug Gent, De Brug Heusden-Zolder, Het Grote Plein en Tievo.

Pasform creëert kansen voor personen met een handicap én voor hun netwerk om levenslang en levensbreed te leren. Je kan bij ons terecht voor kwaliteitsvolle vormingen, vernieuwende projecten, een boeiende samenwerking.

Onze initiatieven dragen bij tot een betere kwaliteit van leven voor de deelnemers, voor personen die belangrijk zijn in hun leven en voor de hele samenleving. Ze geven personen met een handicap en personen met autisme de kans om meer greep te krijgen op hun leven, om volwaardige burgers in de samenleving te zijn.

Pasform is erkend door het Ministerie van Cultuur door haar Beleidsplan 2016-2020 “Bouwen aan een inclusieve samenleving”.


Tievo vzw startte in april 1986 haar werking vanuit de beschutte werkplaats Blankedale in Tienen met een vormingsatelier voor werknemers met een handicap en een opleiding voor monitoren ism VDAB. Tievo breidde haar werking verder uit met verschillende initiatieven en vormingen in samenwerking met verschillende andere voorzieningen In Tienen en in andere regio’s.

Inhoudelijk aanbod:


VLOT: Vrije tijd leuk ontmoeting Tienen, project opgestart in 2012 ism vzw P. Lauwyck en de stad Tienen: organisatie van sport en bewegingsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en/of mensen in kans-armoede. Het zijn  laagdrempelige activiteiten, ook financieel, want het reguliere sportcircuit is vaak te duur en staat niet altijd open voor deze doelgroep.


VLOT wordt Amuze in september 2016

VLOT (vrije tijd-leuk-ontmoeting-Tienen) is een project waarbij we sportactiviteiten aanbieden aan personen met een verstandelijke beperking en personen in kans-armoede. Laagdrempelige activiteiten, ook financieel, want het reguliere sportcircuit is vaak te duur en staat niet altijd open voor deze doelgroep.

De activiteiten worden georganiseerd ism de sportdienst Tienen, waar bij lokalen en lesgevers te beschikking gesteld worden.

We organiseren elke donderdagavond een sportactiviteit, op regelmatige basis een ontspannende activiteit en jaarlijks een sportdag met BBQ. We proberen waar we kunnen toch mensen door te verwijzen naar een reguliere sportclub.

Het belangrijkste is om mensen te motiveren om aan sport en beweging te doen. Via sociale contacten en andere activiteiten willen we dat ze mekaar stimuleren om deel te nemen, om gezond te leven en voldoende te bewegen.


Doelgroep

We richten ons vooral tot het doelpubliek van Begeleid Wonen, het maatwerkbedrijf Blankedale en het OCMW. Dus mensen met weinig kansen. Enerzijds omdat ze een licht verstandelijke handicap hebben, anderzijds omdat ze financiële- en/of sociale problemen hebben.

We richten ons in eerste instantie niet tot mensen die in een voorziening verblijven, maar wel tot gezinnen en alleenstaanden die zelfstandig wonen.

In juni 2016 werd er een overeenkomst opgemaakt waardoor verschillende organisaties een financieel en/of ondersteunend engagement aangingen voor dit project (Blankedale, Begeleid wonen, Resonans, Huis in de stad, vzw P. Lauwyck, Inclusie Vlaanderen afdeling Tienen, Tievo , Riso Vlaams Brabant, OCMW, stad Tienen, WGC Vierkappes) waardoor we Lisa Beauson 6u per week kunnen tewerkstellen voor de coördinatie van dit project. Dit engagement wordt jaarlijks herbekeken. Door deze verruiming van de stuurgroep werd er gekozen om met een nieuwe naam verder te gaan nl Amuze.

Overzicht alle projecten
Bezoek de website van Pasform (Tievo)
Welkom Dining with Lions Wijndegustatie Over Lions Club Tienen Onze sociale doelen Sponsors Agenda Foto's Nieuws
Lions Club Tienen contact