Huize levenslust tracht elk van hun inwoners een hobby te laten uitoefenen. Dit alles vraagt natuurlijk heel wat vervoer. Hun huidige wagen heeft al heel wat kilometers op de teller en is aan vervanging toe. Lions Club Tienen schonk tijdens hun jubileumjaar 10.000 euro aan Huize Levenlust vzw. Deze steun werd gebruikt voor de aankoop van een nieuwe wagen, waarbij hun voorkeur uitging naar een minibus met 9 zitplaatsen.

Huize Levenslust vzw is een kleinschalige Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg, gelegen in Orsmaal – Linter; zij bieden verblijf en contextbegeleiding aan kinderen en jongeren die omwille van een verontrustende opvoedingssituatie niet in hun thuissituatie kunnen blijven. Er worden momenteel 12 kinderen en jongeren begeleid; in principe zijn de kinderen tussen 0 en 18 jaar.

De hulp richt zich niet alleen naar de jongeren, maar ook naar het gezin en de ruimere context. Wanneer er realistische mogelijkheden aanwezig zijn werken ze intensief samen met de bestaande context, en oriënteren ze hun hulpverlening op een mogelijke terugkeer naar huis.

Maar Levenslust richt zich vooral op die kinderen die weinig perspectief hebben op een terugkeer naar huis. Nog steeds zijn er in onze maatschappij kinderen en jongeren die niet in hun eigen thuismilieu kunnen opgroeien en die omwille van omstandigheden geen vooruitzicht hebben op een (definitieve) terugkeer naar huis. Het gaat vaak om situaties waar ouders in de onmogelijkheid zijn om een klimaat te creëren waarin kinderen kunnen opgroeien, en dit omwille van (mentale) beperkingen, verslaving, psychiatrische problematiek, langdurig verblijf in gevangenis, ontzetting uit de ouderlijke macht… Soms hebben de kinderen al meerdere plaatsingen achter de rug, al dan niet samen met broers en/of zussen.

Men tracht een veilige plek te creëren met een warm opvoedingsklimaat, waarin men er naar streeft om kinderen ‘zo gewoon mogelijk’ te laten opgroeien, vanuit een perspectiefbiedende en gezinsvervangende context.

Er wordt geopteerd voor deze kinderen een ‘zo gewoon mogelijk’ leven. Dat betekent dat ze naar school gaan, of een alternatieve vorm van dagbesteding hebben.

Men gaat voor elk kind op zoek naar een hobby waarbij zij hun krachten en talenten kunnen ontwikkelen. Dat kan voetbal zijn, scouts, paardrijden, dansen…

Dit alles vraagt natuurlijk heel wat vervoer. De huidige wagen heeft al heel wat kilometers op de teller en is aan vervanging toe. De steun wordt dan ook graag gebruikt voor de aankoop van een nieuwe wagen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een minibus met 9 zitplaatsen.

Overzicht alle projecten
Bezoek de website van Huize Levenslust
Welkom Dining with Lions Wijndegustatie Over Lions Club Tienen Onze sociale doelen Sponsors Agenda Foto's Nieuws
Lions Club Tienen contact